In memoriam: Marry Sjoers

Op maandag 6 september overleed Marry Sjoers – ter Horst, echtgenote van ons clublid Henk Sjoers. Haar overlijden kwam plotseling.

Aan vele ritten hebben zij meegedaan, in binnen- en buitenland. Ook het laatste weekend van augustus in de Franse Ardennen waren ze erbij. Op ledenvergaderingen waren zij vast van de partij. Marry deed daar enthousiast aan mee en maakte altijd een praatje met de velen die zij in de loop der jaren heeft leren kennen.

Even leek het ernaar dat zij na verkoop van de Z4 de club zouden verlaten. Vooral door toedoen van Marry verschenen zij met een rode Z3 om er weer geheel bij te horen. Inmiddels heeft de Z3 weer plaats gemaakt voor een Z4-E89.

Marry zal node gemist worden door de leden van de club. Maar het meest zal zij worden gemist door haar Henk en hun kinderen en kleinkinderen.

De crematie heeft inmiddels in stilte plaatsgevonden.

Natuurlijk Zuid-Holland, 19 september 2021

Wij nodigen u uit voor de ‘Natuurlijk Zuid-Holland’ rit. Natuurlijk tussen haakjes, want de meeste natuur die we gaan zien is man-made.

We beginnen in het mooie Schiedam, aan de haven. De firma Kalfsbeek is zo vriendelijk om ons te ontvangen en dat stellen we zeer op prijs.

We nemen een kijkje in het historische Schiedam. Deze stad is wereldwijd bekend om haar Jeneverproductie, de historische binnenstad met historische havens (in andere Hollandse steden zouden die ‘grachten ‘heten) en de hoogste windmolens ter wereld.

De bijnaam van Schiedam ‘Zwart Nazareth’ komt ook van de jeneverindustrie. Deze bedrijfstak is inmiddels grotendeels verdwenen, maar 6 molens bepalen nog het stadsbeeld. Ze zijn ook in deze route niet te missen.

Vanuit Schiedam gaat de route door Midden- Delftland richting de stad Delft.
Daar besparen we u de smalle grachtjes maar zullen toch een interessante route rijden, waarbij er ook gedacht is aan een mogelijkheid om de auto te parkeren en zo, te voet, de binnenstad en de markt te verkennen. Dat is zeker de moeite waard.

Zodra we Delft verlaten brengt de route ons wederom door Midden-Delftland, een echt Veenweidegebied dat door verschillende steden wordt omringd. Midden-Delftland is ook het eerste ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’ van Nederland. Deze status geeft het belang aan van het open en groen houden van dit agrarisch veenweidelandschap tussen de steden.
Het dorp Schipluiden met haar karakteristieke ophaalbrug brengt ons via een aantrekkelijke weg naar Maasland en vandaar via Maasluis naar de pont naar Rozenburg (Let op: betalen met Pin)

Tot zover het “Natuurlijke” van dit gebied. Nu trekken we de industrie in maar dat doen we natuurlijk weer op een zeer leuke manier. We beginnen met de ‘Landtong Rozenburg’. Deze groene enclave in het Rotterdamse Havengebied dankt zijn vorm aan de afgravingen van het eiland Rozenburg, een lang smal schiereiland van zo’n 10 km lang.

Vanaf de landtong is er zicht op Maassluis, olieraffinaderijen, opslagtanks, havens, het Calandkanaal en de druk bevaren Nieuwe Waterweg en Scheur. Op het meest westelijke punt is een uitkijkheuvel met zicht op de Splitsingsdam in de Maasmonding, de Maasvlakte en Hoek van Holland.

Na de landtong gaat de route over de Calandbrug, via de groene strook bij het Brielsemeer richting de Maasvlakte. Ook hier zien we zware industrie dicht bij de natuur. We rijden helemaal naar het Maasvlakte strand omdat we u dit uitzicht niet willen onthouden. Ga er maar eens goed voor zitten.

De rit eindigt in Oostvoorne, in een gezellig Paviljoen waar we hopelijk met z’n allen het glas kunnen heffen op een geslaagde dag!!!

Gezien de huidige coronamaatregelen zijn we ook genoodzaakt om 2 groepen te maken en het aantal deelnemers te beperken. Er kunnen zich 95 equipes inschrijven, maar we houden een ruime slag om de arm door een reservelijst van maximaal 40 equipes te maken. Mocht het weer goed genoeg zijn kunnen er namelijk meer mensen tegelijkertijd op de eindlocatie terecht.
De start kan wel op traditionele wijze plaats vinden bij BMW Kalfsbeek te Schiedam.
Belangrijk is te weten dat de eerste groep van 16 uur tot 17 uur terecht kan op de eindlocatie. De tweede groep kan dan van 17 uur tot 18 uur terecht om de rit af te sluiten.

Na de borrel rond 18.00 uur is er mogelijkheid tot het blijven dineren bij De Duinrand. Het diner bestaat uit 3 gangen á €39,50 pp (excl. drank). Deelname moet van tevoren kenbaar gemaakt worden op het aanvraagformulier t.b.v. de reservering bij het restaurant.

Organisatie: Jeroen Hamelinck en Tamara van der Brugghen ( 06-47697365 )
Startpunt: Kalfsbeek BMW, Karel Doormanweg 21, 3115 JD Schiedam
Eindpunt: Restaurant Paviljoen De Duinrand, Strandweg 4, 3233 CW Oostvoorne
Totale lengte rit: 114 Km

De eerste 95 equipes kunnen inschrijven via onderstaand formulier en zijn verzekerd van deelname.

Indien het aantal toegestane deelnemers is bereikt kunt u zich via onderstaand formulier aanmelden voor de reservelijst.
 

Update Zuid-Hollandse Contrasten

Zoals jullie konden zien was de inschrijving voor de eerste club rit dit jaar binnen no time volgeboekt inclusief reserves. Wij leggen momenteel de laatste hand aan de indeling om te kijken wie van de reservelijsten geplaatst kan worden. Binnenkort ontvangen alle leden die geplaatst zijn de verdere informatie en het routeboek.

We hadden hoop dat er tijdig versoepelingen aangekondigd zouden worden, die het mogelijk maakten om nog meer deelnemers in te schrijven. Helaas bieden de op 11 mei jl. aangekondigde versoepelingen die ruimte niet. De belangrijkste beperking waar we mee te maken hebben is het maximum van 50 deelnemers op een terras. Die regel wijzigt niet. We kunnen daardoor helaas geen extra inschrijving op 17 mei a.s. openen om extra deelnemers in te schrijven.

Gezien de grote belangstelling die er was zal dit voor velen van jullie een teleurstellend bericht zijn. Helaas zijn de mogelijkheden nog steeds beperkt en we moeten niet onderschatten hoeveel denk- en organisatiewerk het heeft gekost om deze rit binnen alle beperkingen überhaupt te kunnen organiseren. Het glas is niet “half leeg”, maar “half vol”.

We hopen dat we de komende ritten weer meer deelnemers kunnen plaatsen, waardoor iedereen die wil meerijden ook kan deelnemen. Hopelijk tot ziens op 30 mei voor degenen die meerijden en tot kort daarna voor de andere leden.

Wino en Debbie Dorst

Zuid-Hollandse contrasten: metropool en molens 30 mei 2021

Inschrijving start vrijdag 7 mei om 19.00 uur via onderstaande links:

Op 15 april is de vooraankondiging met het programma van de rit Zuid-Hollandse contrasten gepubliceerd. Daarbij is aangegeven dat doorgang en verdere invulling afhangt van de versoepelingen. Met wat ‘out-of-the-box” denken hebben we samen met het bestuur en de start- en finish locatie een manier gevonden om deze rit door te kunnen laten gaan met een gelimiteerd aantal deelnemers.

Beperkingen
We hebben nog steeds te maken met de covid-19 beperkingen. Zo mag de horeca alleen bezoek op een terras ontvangen, met maximaal 50 personen per terras, binnen een tijdslot van 12.00 en 18.00. Het zijn met name deze beperkingen die een traditionele rit met gezamenlijke start om 10.30 en gezamenlijke borrel aan het slot niet mogelijk maken. Daarom hebben we gekeken wat er wel kan en om toch een rit binnen de beperkingen te kunnen organiseren moeten we het aantal deelnemers limiteren en opdelen in 2 groepen van 50 personen. Zo kunnen circa 50 auto’s meedoen. Uiteraard geldt ook bij deelname aan deze rit de gezondheidseis van geen covid-19 klachten.

Rijden in 2 groepen met een eigen tijdslot
Elke groep krijgt een eigen tijdslot bij de start en voor de borrel. Bij de start is dat voor groep 1 tussen 09.15 – 10.15 en groep 2 tussen 10.15 – 11.15. Ook heeft elke groep weer een tijdslot voor de borrel: groep 1 van 16.00-17.00 en groep 2 van 17.00-18.00.

De start wordt een “Drive-Thru start” vanaf het parkeerterrein. Je komt aanrijden op het parkeerterrein en ontvangt dan een welkomstwoord van de organisator met de laatste instructies en de speech van de voorzitter op papier. Vanuit het Postillion wordt koffie of thee to go en een lunchpakket voor onderweg uitgedeeld. De BMW Roadsterclub heeft besloten het lunchpakket te sponseren, zodat we niet afhankelijk zijn horeca onderweg, voor het geval ze dicht zijn of het erg druk is. Bij de start kan gebruik gemaakt worden van de toiletten van het Postillion.

Aan het slot komt elke groep apart binnen en kan dan in zijn eigen tijdslot meedoen aan de borrel op het terras en de prijs uitreiking. Zo kunnen we toch een rit met een behoorlijk aantal deelnemers organiseren binnen de beperkingen die er zijn.

Procedure inschrijving
De inschrijving zal worden geopend op vrijdag 7 mei om 19.00 uur. Er zullen twee inschrijf formulieren worden geopend, voor groep 1 (vroeg) en voor groep 2 (laat), zodat iedereen zelf zijn keuze kan maken. De equipes van de voorzitter en organisator, vallen ook binnen de limiet van 50 personen en worden direct door de webmaster ingeschreven, zodat deze bij de finish en borrel van beide groepen aanwezig kunnen zijn voor de terug ontvangst, prijsuitreiking en een speech. Op het inschrijfformulier kan de mogelijkheid aangegeven worden “borrel nee”, voor het geval een equipe niet mee wil doen aan de borrel.

Procedure plaatsing
Het inschrijfformulier van elke groep zal een limiet van 35 equipes bevatten, waarbij de plaatsing als volgt zal gaan:
Nummer 1 en 2 betreft de voorzitter en de organisator
Nummer 3 tot en met 25 is definitief geplaatst
Nummer 26 tot en met 35 staat op de reservelijst.

Als er tijdig versoepelingen worden aangekondigd die meer deelnemers mogelijk maken, zal er op maandag 17 mei om 19.00 een update op de website worden geplaatst met meer plaatsingsmogelijkheden. De inschrijving sluit op vrijdag 21 mei om 24:00 of zoveel eerder als vol.

Het plaatsen van deelnemers die op de reservelijst lijst staan gaat als volgt:
Nadat de inschrijving gesloten is (of zoveel eerder als mogelijk) zal de organisator beoordelen of er extra equipes kunnen deelnemen, doordat er equipes zijn met 1 deelnemer of die niet meedoen aan de borrel. Toekennen van de reserveplaatsen vindt plaats binnen een groep o.b.v. volgorde van de reservelijst van dezelfde groep. De organisator zal deelnemers van de reservelijst persoonlijk benaderen indien ze alsnog kunnen worden geplaatst. Indien het aantal deelnemers door versoepelingen kan worden uitgebreid, dan zullen de deelnemers op de reservelijst als eerste worden geplaatst.

Mocht iemand vanwege welke reden dan ook niet mee kunnen doen, dan wordt verzocht dit zo snel mogelijk bij de organisator te melden, ook al is het kort voor de rit, zodat er deelnemers van de reservelijst kunnen doorstromen.

De route

We rijden binnendoor via Zwijndrecht en Rijsoord naar Rotterdam. In Rotterdam rijden we langs de vele landmarks. Een ervaring apart om open te rijden tussen de hoge gebouwen en over de Erasmusbrug! Zo passeren we de Kuip, de Kop van Zuid, Hotel New York, de Erasmusbrug, het oude Scheepvaartkwartier, de Euromast en het Centraal Station.

Verder langs de Kubuswoningen, Station Blaak en de Markthal. Gelegenheid genoeg om even te stoppen en hopelijk wat te drinken, een hapje te eten of even de sfeer van de grote stad op te snuiven, bijvoorbeeld bij Hotel New York of in de Markthal met z’n spectaculaire plafond!

We verlaten Rotterdam over de Maasboulevard en via Ridderkerk gaan we naar het tweede deel van de route: de Alblasserwaard. Vlakbij maar een totaal andere wereld. Een typisch oud Hollands landschap: groene weides met zwart-witte koeien, molens, dorpjes, stroompjes, dijken en polderwegen.

We komen de Alblasserwaard binnen in Alblasserdam, het dorp waar het gebied zijn naam aan ontleent. Vervolgens rijden we langs de Lek richting Kinderdijk met de wereldberoemde molens die op de Unesco werelderfgoed lijst staan. We passeren dorpjes zoals Nieuw-Lekkerland, Brandwijk en Groot Ammers en komen aan in het oude vestingstadje Nieuwpoort. We vervolgen onze weg door de polders via Goudriaan en rijden langs de Graafstroom met de dorpjes Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf. Een groter contrast met vanmorgen is bijna niet mogelijk.

De totale route is ruim 125 km en is goed te doen binnen de tijd, inclusief een paar stops. Er is een hoop te zien; de één houdt meer van de stad; de ander juist van het platteland of de molens. Zowel in Rotterdam als in de Alblasserwaard zit daarom in de route een “short-cut”, waarmee je ongeveer een half uur tijd wint als je ergens wat langer wil stoppen.

Het laatste stukje over de N3 voert ons weer naar onze startlocatie; het Postillion Hotel in Dordrecht. Hier zijn we vanaf 16.00 (groep 1) of 17.00 (groep 2) weer welkom voor de afsluiting van deze afwisselende rit met natuurlijk een drankje en de traditionele bitterballen.

Hopelijk tot ziens op 30 mei,
Wino en Debbie Dorst
Email:

Telefoon: 06-51340264

Start en finish locatie:
De start en finish is bij het Postillion Hotel Dordrecht, Rijksstraatweg 30, 3316 EH Dordrecht, telefoon: 078 – 618 4444.

Let op:
De verkeerssituatie op de N3 en de A16 rondom het Postillion Hotel is gewijzigd. Op de N3 zijn versmalde banen, gelden snelheidsbeperkingen en staan flitspalen. Ook de afrit op de A16 vanaf Rotterdam is onlangs aangepast. Let goed op de borden en rij niet automatisch op je navigatiesysteem.

Ontspannen achter het stuur

Spanning achter het stuur we maken het als bestuurders bijna dagelijks mee. Vaak hebben we zelf niet door waar die spanning vandaan komt. Iedereen heeft een eigen rijstijl en een houding waarin hij/zij zich prettig voelt. Door de jaren heen ontwikkel je een eigen houding en rijstijl.

Nadelen zelfontwikkelde houding
Een voor jouw misschien prettige zit of stuurhouding hoeft niet per se ontspannen te zijn.
Het werkt vaak zelfs averechts, hoewel dit in eerste instantie meestal niet zo voelt.
Een snelle, alerte correctie is vaak niet goed uit te voeren met alle gevolgen van dien.

Spanningsverhogende houdingen:

 • Linker elleboog op de deur leggen
 • Rechter elleboog op de armsteun laten rusten
 • Met de linkerduim en wijsvinger sturen
 • Met één hand sturen
 • De linkerhand ondersteund het hoofd
 • Linkervoet staat niet op de voetsteun ( bij de meeste auto’s is dit links voorin de hoek)
 • Knieën vinden nergens steun
 • Rechtervoet maakt een te kleine hoek in het enkelgewricht
 • Linkervoet zweeft ergens op de grond tussen de koppeling en de rem
 • Je zit scheef op je stoel op één bil
 • Met gestrekte ellebogen rijden
 • In het stuur knijpen
 • Stuur onderaan vastpakken
 • één hand op de pook en één aan het stuur
 • Met opgetrokken schouders rijden
 • Rugleuning te ver naar achteren of naar voren

Maar het zit zo lekker
Voor diegene die geen last hebben van spanningen tijdens het rijden is er weinig aan de hand. Je komt misschien wat vermoeider aan op de plaats van bestemming maar dat is dan ook alles. Je begrijpt natuurlijk ook dat als je wel last hebt van spanningen achter het stuur dat het herkenbaar is in één van de bovenstaande punten. Doe er je voordeel mee en probeer eens een juiste houding aan te nemen.

Vaak wuiven we de klachten weg met ouderdom of slijtage wat vaak niet terecht is. Met name de rugklachten komen veel voor, vraag een willekeurige fysiotherapeut en waarschijnlijk zal de eerste vraag zijn: Heb je een portemonnee in je kontzak zitten tijdens het rijden? Zo ja, dan zit je (al vaak jaren) scheef op je stoel, wat zorgt voor rugklachten.
 Haal je broekzakken leeg voordat je in de auto stapt en gebruik de lendensteun als je die hebt (dat is die bobbel in je rugleuning voor de onderrug)

Stuurhouding
Een juiste zit/stuurhouding is het meest onderschatte onderdeel van het autorijden. Je stapt in, zet de spiegels even goed en weg zijn we. Zo gaat het meestal. Zonder de juiste aandacht te geven aan de zithouding en/of stuurhouding heb je niet het juiste gevoel en controle over de auto. Zit je te ver naar achteren dan voel je niet wat de auto doet en je zicht is niet optimaal naar voren. Je kijkt als het ware tegen je dashboard aan. Dan hebben we nog de andere stuurhouding, dat is diegene die met de neus op het voorraam plakt. Deze mensen willen alles heel graag zien. Nadeel is dat je geen stuurvrijheid hebt wat ervoor zorgt dat uitwijken bijna niet mogelijk is.

Hoe dan wel?
Belangrijk is dat je ontspannen in de autostoel zit. Als eerste stel je ook de stoel in op de juiste afstand en verstel je daarna pas je spiegels.

Afstand:

 • Trap met je linkervoet het koppelingspedaal in tot de bodem, je knie moet dan licht gebogen zijn
 • Leg je linkerhand bovenop het stuur ( 12 uur) je pols moet dan op het stuur rusten en je hand licht over het stuur heen vallen. Schouderbladen houden contact met rugleuning

Stuurhoogte:
Bij veel moderne auto’s kan je het stuur in hoogte en diepte verstellen, dit kan je helpen bij punt 2. Let op dat het stuur niet te laag of te hoog staat.

Zithouding:

 • Als je zit dan moet er een vuist tussen je knieholte passen en de stoel
 • De rug heeft volledig contact met de rugleuning en de bovenkant hoofdsteun is gelijk aan bovenkant hoofd
 • Als je het fijn vindt zoek dan met je rechterknie steun tegen de middenconsole
 • Zet de linkervoet zover mogelijk aan de linkerkant vaak is hiervoor een voetsteun aanwezig
 • Als het lukt ook met de linkerknie steun zoeken

Stuurhouding:

 • Kwart voor drie, laat je ringvingers in de “spaken” van het stuur hangen en de duimen op het stuur
 • Gebruik zoveel mogelijk de doorgeef methode tijdens het sturen

Zithouding:
Een goede zithouding instellen kan dus wel even tijd in beslag nemen. NEEM DEZE TIJD!

Wat is het effect?
Door de bovenstaande punten toe te passen zie je misschien al een klein beetje wat je aan het doen bent. Je zoekt namelijk zoveel mogelijk contact met je auto. Kijk maar naar je knieën, duimen op het stuur, volledig rug contact en stuurhouding. Als we een kijkje gaan nemen bij de professionals dan zien we dit ook terug. Let maar eens op bij de formule 1 of rally’s zelfs directiechauffeurs rijden op deze wijze en dat is niet voor niks! Zij willen precies voelen wat de auto doet ofwel CONTROLE

Bron: RELAXED DRIVING©

Persbericht KNAC en BOVAG
Den Haag, 17 november 2020

BREED ONDERZOEK VAN KNAC EN BOVAG WIJST UIT:
CONSUMENT ZIET WATERSTOFAUTO ALS DUURZAAM ALTERNATIEF

De waterstofauto wordt gezien als een interessant alternatief voor benzine- en elektrische auto’s. Dit blijkt uit een grootschalig kwalitatief onderzoek, uitgevoerd door de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) en BOVAG. Van het ondervraagde algemene publiek blijkt 47% bereid tot 10 minuten om te rijden om waterstof te kunnen tanken. Moet er langer dan 20 minuten worden gereden, dan haakt men af, zo blijkt onder meer.

Het onderzoek is uitgevoerd onder KNAC-leden, leaserijders en het algemene publiek. Met name het feit dat waterstofauto’s geen gebruik maken van een groot en zwaar accupakket, zoals in batterij-elektrische auto’s, noemt 80% van het algemene publiek als belangrijk voordeel. Andere pluspunten van waterstofauto’s die worden genoemd zijn: geen CO2-uitstoot en geen luchtverontreiniging. Vooral de KNAC-leden zien de grotere actieradius van waterstofauto’s en het sneller kunnen tanken ten opzichte batterij-elektrische auto’s als een belangrijk voordeel. De impact van de accu op het milieu blijkt onder de respondenten een gedeelde zorg.

TANKSTATIONS, VEILIGHEID
Het gebrek aan waterstoftankstations en de hoge aanschafprijs van waterstofauto’s zien alle drie categorieën van ondervraagden als een belangrijk nadeel. Het argument dat waterstof minder groen zou zijn dan vaak wordt beweerd wordt ook door KNAC-leden genoemd. Een deel van het algemene publiek en de leaserijders zet vraagtekens bij de veiligheid van waterstof omdat het explosief is. Opvallend is dat dit aspect van veiligheid bij de KNAC-leden niet speelt.
In het onderzoek is onder meer de vraag gesteld wie zich als eerste in een waterstofauto ziet rijden. Onder de automobilisten met een eigen auto scoren de KNAC leden (16%) het hoogst. Onder de groep leaserijders scoren de werknemers met een leaseauto van de werkgever het hoogst (29%). Zij geven aan vaker bereid te zijn om langer te rijden naar een waterstoftankstation. Ongeveer 8% van deze leaserijders is zelfs bereid om een half uur te rijden naar het dichtstbijzijnde tankstation.

KNAC, BOVAG
Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met BOVAG, met als doel de interesses en de verwachtingen van de consumenten inzake waterstofauto’s in kaart te brengen. Zowel het kennisniveau, de diverse opinies als de onderliggende gedachten en argumenten komen door dit kwalitatieve onderzoek in beeld.
In een reactie op de resultaten laat de KNAC weten verheugd te zijn met de inzichten die het onderzoek biedt, niet eerder namelijk is er een grootschalig kwalitatief onderzoek onder consumenten uitgevoerd. De KNAC gaat alle inzichten actief delen met de relevante partijen en zal hierbij ook steeds het perspectief van de consument onder de aandacht brengen.
BOVAG vindt de opgedane inzichten nuttig en zal die delen met leden en stakeholders. Het is duidelijk dat waterstof nog een lange weg heeft te gaan, maar dat het wel een aandrijving met potentie is.

ONDERZOEK
Het onderzoek heeft gebruik gemaakt van de onderzoeks- en dialoogtechnologie van CircleLytics en is in twee fasen uitgevoerd. In de eerste ronde gaven de respondenten antwoord op een aantal gesloten en open vragen. Door middel van de dialoogtechnologie zijn belangrijke topics en meningen uit de toelichtingen op de open vragen gefilterd. In de tweede ronde werd de respondenten gevraagd op deze resultaten te reageren. De technologie filtert de meningen met het meeste draagvlak uit. Deze methode geeft de respondenten veel vrijheid om aan te geven wat volgens hen de belangrijke onderwerpen zijn. De uitkomsten van ronde 1 van het onderzoek zijn gebaseerd op 1.275 respondenten, waarvan 500 KNAC leden, 500 algemeen publiek en 275 leaserijders. Aan ronde 2 deden 400 man algemeen publiek mee, 380 KNAC-leden en 200 leaserijders.

Op internet kunt u het volledige onderzoeksrapport lezen.

In memoriam Ad Vugs

Wij gedenken Ad Vugs. Samen met echtgenote Annie deed hij met grote regelmaat mee aan de activiteiten van de club. Ad was boomkweker. Als een rit van een mooie locatie vertrok, zoals de Buitensociëteit Deventer, bleek dat de bomen door Ad’s Hoogeind Laanbomen geleverd waren. Tien jaar heeft hij van onze club mogen genieten en wij van zijn aanwezigheid.

Dinsdag 3 november overleed hij in Berkel-Enschot, de plaats waar hij zijn gehele leven woonde, aan de gevolgen van slokdarmkanker. Ad werd 67 jaar oud.

Lancering Vestingstedenroute.nl

1 linie, 11 vestingsteden, 1001 ontdekkingen en vele unieke samenwerkingen
De eerste autoroute voor Vestingsteden is een feit. Begeleid door een feestelijke klaroenstoot van een stadsheraut van Steenbergen en begeleidt door Bergsche Battery, het stadsleger van Geertruidenberg, heeft Willemijn van Hees, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden (VNV) samen met Peter Staal, directeur van de Koninklijke Nederlandse Automobiel Club (KNAC) de Zuiderwaterlinieroute ‘geopend’. De VNV en KNAC werken samen om de geschiedenis te ontsluiten en mensen plezier te laten beleven in autorijden. Via site Vestingstedenroute.nl, een app en een boekje is de route voor een breed publiek toegankelijk. Op de site is ruimte voor horecaondernemers en erfgoedorganisaties om hun aanbod en aanbiedingen te delen.

Vestingstedenroute.nl is een initiatief van de VNV en de KNAC. De gedachte achter deze samenwerking is om vestingsteden te verbinden via een speciaal samengestelde toeristische autoroute en daarmee meerwaarde te bieden voor de omgeving, de erfgoedparels en de horeca. De Zuiderwaterlinieroute is de eerste route die is voortgekomen uit deze samenwerking. De route leidt langs 11 Brabantse vestingsteden en talloze erfgoedparels zoals forten, kastelen, schansen en vestingwallen.

Op de homepage van Vestingstedenroute.nl staat een sfeerimpressie/videorondleiding van de route. Er is ook een boekje beschikbaar over deze route. Voor KNAC-leden gratis te bestellen in de webshop van de KNAC. Niet-leden betalen €2,50 inclusief verzendkosten.

Genieten van een stukje Noord-Brabant, 18 oktober 2020

Helaas hebben we moeten besluiten om de Brabant route aan te passen tot dat het weer mogelijk is om in groter groepsverband samen te komen.

Wel zijn we er in geslaagd om een alternatieve route op 18 oktober aan te bieden die u individueel vanaf 6 vertrekpunten kunt rijden. Om de drukte te reguleren wordt deze route alleen aangeboden aan de leden die zich hebben ingeschreven.

De route brengt u rondom natuurgebied De Maashorst. Het is een route van ongeveer 130 km en gaat langs plaatsen als Uden, Zeeland, Schaijk, Maasbommel, Alphen, Heesch en Heeswijk-Dinther.

Het is een route met een grote variatie van te bezoeken hotspots en horeca gelegenheden. Voor de deelnemers die een overnachting hebben geboekt is het ook mogelijk om de route te verdelen over 2 dagen. Zodat u onderweg wat meer tijd heeft om uit te stappen en te genieten van het Brabantse land.

Het is de bedoeling dat de route zelfstandig wordt gereden en dat een ieder zich houdt aan de geldende Corona maatregelen. Vanuit de BMW Roadsterclub wordt er geen gezamenlijk start en eind moment georganiseerd.

Nadere informatie wordt in de week voor 18 oktober aan de deelnemers verstuurd.

Namens de organisatie:
Paul en Anja Raymakers
Gerben van Heijkop en Reinout Karman

Uitstel Frankrijkreis naar 2021

Beste deelnemers aan de tourritten Joi de Vivre en Grand Cru,

Evenals de Duitslandreis ontkomt ook de Frankrijkreis in september a.s. niet aan een ingrijpende wijziging als gevolg van de maatregelen rond het Covid-19 virus.

Na uitgebreid onderzoek en op basis van onderstaande argumenten heeft het bestuur besloten de reis te verplaatsen van 4-10 september 2020 naar 3-9 september 2021.

 • Door de grote groep deelnemers kunnen de hotels de voorgeschreven Coronaregels niet garanderen.
 • Het is onmogelijk een e.v.t. besmettingsgraad in september a.s. in dat deel van Frankrijk te voorspellen. Door de nu genomen versoepeling van de regels bestaat de kans op een tweede besmettingsgolf, waardoor er extra beperkingen kunnen worden doorgevoerd. In dat geval zal de reis alsnog niet door kunnen gaan en is omzetten naar volgend jaar niet meer mogelijk. Het bestuur stelt de gezondheid van de leden boven alles.
 • Bezienswaardigheden zijn beperkt toegankelijk en soms alleen na afspraak te bezoeken.

Het reisbureau heeft zijn uiterste best gedaan de omzetting zo gunstig mogelijk te regelen en heeft met de hotels afgesproken de prijs van dit jaar ook volgend jaar te handhaven en niet te verhogen. Wel berekent het reisbureau de deelnemers €25 per boeking aan administratiekosten, waarvan binnenkort een nota zal worden verstuurd die per omgaande moet worden voldaan.

De door de deelnemers gedane aanbetaling blijft geparkeerd tot volgend jaar, terwijl de restbetaling volgend jaar 6-8 weken voor aanvang reis moet worden voldaan. Het bestuur gaat er vanuit dat alle deelnemers volgend jaar meegaan.

Indien de reis in 2021 niet haalbaar is, adviseer ik je de reis z.s.m. te annuleren bij European Oldtimertours in Zwijndrecht. Annulering vindt plaats volgens de richtlijnen van de ANVR. Vraag naar Maryse de Visser, tel 078-6198525,

Namens het bestuur wens ik iedereen ondanks de Coronaproblemen een fijne zomer toe en hopelijk snel tot ziens.

Met vriendelijke roadstergroet,
Jaap van den Berg