Natuurlijk Zuid-Holland, 19 september 2021

Wij nodigen u uit voor de ‘Natuurlijk Zuid-Holland’ rit. Natuurlijk tussen haakjes, want de meeste natuur die we gaan zien is man-made.

We beginnen in het mooie Schiedam, aan de haven. De firma Kalfsbeek is zo vriendelijk om ons te ontvangen en dat stellen we zeer op prijs.

We nemen een kijkje in het historische Schiedam. Deze stad is wereldwijd bekend om haar Jeneverproductie, de historische binnenstad met historische havens (in andere Hollandse steden zouden die ‘grachten ‘heten) en de hoogste windmolens ter wereld.

De bijnaam van Schiedam ‘Zwart Nazareth’ komt ook van de jeneverindustrie. Deze bedrijfstak is inmiddels grotendeels verdwenen, maar 6 molens bepalen nog het stadsbeeld. Ze zijn ook in deze route niet te missen.

Vanuit Schiedam gaat de route door Midden- Delftland richting de stad Delft.
Daar besparen we u de smalle grachtjes maar zullen toch een interessante route rijden, waarbij er ook gedacht is aan een mogelijkheid om de auto te parkeren en zo, te voet, de binnenstad en de markt te verkennen. Dat is zeker de moeite waard.

Zodra we Delft verlaten brengt de route ons wederom door Midden-Delftland, een echt Veenweidegebied dat door verschillende steden wordt omringd. Midden-Delftland is ook het eerste ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’ van Nederland. Deze status geeft het belang aan van het open en groen houden van dit agrarisch veenweidelandschap tussen de steden.
Het dorp Schipluiden met haar karakteristieke ophaalbrug brengt ons via een aantrekkelijke weg naar Maasland en vandaar via Maasluis naar de pont naar Rozenburg (Let op: betalen met Pin)

Tot zover het “Natuurlijke” van dit gebied. Nu trekken we de industrie in maar dat doen we natuurlijk weer op een zeer leuke manier. We beginnen met de ‘Landtong Rozenburg’. Deze groene enclave in het Rotterdamse Havengebied dankt zijn vorm aan de afgravingen van het eiland Rozenburg, een lang smal schiereiland van zo’n 10 km lang.

Vanaf de landtong is er zicht op Maassluis, olieraffinaderijen, opslagtanks, havens, het Calandkanaal en de druk bevaren Nieuwe Waterweg en Scheur. Op het meest westelijke punt is een uitkijkheuvel met zicht op de Splitsingsdam in de Maasmonding, de Maasvlakte en Hoek van Holland.

Na de landtong gaat de route over de Calandbrug, via de groene strook bij het Brielsemeer richting de Maasvlakte. Ook hier zien we zware industrie dicht bij de natuur. We rijden helemaal naar het Maasvlakte strand omdat we u dit uitzicht niet willen onthouden. Ga er maar eens goed voor zitten.

De rit eindigt in Oostvoorne, in een gezellig Paviljoen waar we hopelijk met z’n allen het glas kunnen heffen op een geslaagde dag!!!

Gezien de huidige coronamaatregelen zijn we ook genoodzaakt om 2 groepen te maken en het aantal deelnemers te beperken. Er kunnen zich 95 equipes inschrijven, maar we houden een ruime slag om de arm door een reservelijst van maximaal 40 equipes te maken. Mocht het weer goed genoeg zijn kunnen er namelijk meer mensen tegelijkertijd op de eindlocatie terecht.
De start kan wel op traditionele wijze plaats vinden bij BMW Kalfsbeek te Schiedam.
Belangrijk is te weten dat de eerste groep van 16 uur tot 17 uur terecht kan op de eindlocatie. De tweede groep kan dan van 17 uur tot 18 uur terecht om de rit af te sluiten.

Na de borrel rond 18.00 uur is er mogelijkheid tot het blijven dineren bij De Duinrand. Het diner bestaat uit 3 gangen á €39,50 pp (excl. drank). Deelname moet van tevoren kenbaar gemaakt worden op het aanvraagformulier t.b.v. de reservering bij het restaurant.

Organisatie: Jeroen Hamelinck en Tamara van der Brugghen ( 06-47697365 )
Startpunt: Kalfsbeek BMW, Karel Doormanweg 21, 3115 JD Schiedam
Eindpunt: Restaurant Paviljoen De Duinrand, Strandweg 4, 3233 CW Oostvoorne
Totale lengte rit: 114 Km

De eerste 95 equipes kunnen inschrijven via onderstaand formulier en zijn verzekerd van deelname.

Indien het aantal toegestane deelnemers is bereikt kunt u zich via onderstaand formulier aanmelden voor de reservelijst.
 

Update Zuid-Hollandse Contrasten

Zoals jullie konden zien was de inschrijving voor de eerste club rit dit jaar binnen no time volgeboekt inclusief reserves. Wij leggen momenteel de laatste hand aan de indeling om te kijken wie van de reservelijsten geplaatst kan worden. Binnenkort ontvangen alle leden die geplaatst zijn de verdere informatie en het routeboek.

We hadden hoop dat er tijdig versoepelingen aangekondigd zouden worden, die het mogelijk maakten om nog meer deelnemers in te schrijven. Helaas bieden de op 11 mei jl. aangekondigde versoepelingen die ruimte niet. De belangrijkste beperking waar we mee te maken hebben is het maximum van 50 deelnemers op een terras. Die regel wijzigt niet. We kunnen daardoor helaas geen extra inschrijving op 17 mei a.s. openen om extra deelnemers in te schrijven.

Gezien de grote belangstelling die er was zal dit voor velen van jullie een teleurstellend bericht zijn. Helaas zijn de mogelijkheden nog steeds beperkt en we moeten niet onderschatten hoeveel denk- en organisatiewerk het heeft gekost om deze rit binnen alle beperkingen überhaupt te kunnen organiseren. Het glas is niet “half leeg”, maar “half vol”.

We hopen dat we de komende ritten weer meer deelnemers kunnen plaatsen, waardoor iedereen die wil meerijden ook kan deelnemen. Hopelijk tot ziens op 30 mei voor degenen die meerijden en tot kort daarna voor de andere leden.

Wino en Debbie Dorst

Zuid-Hollandse contrasten: metropool en molens 30 mei 2021

Inschrijving start vrijdag 7 mei om 19.00 uur via onderstaande links:

Op 15 april is de vooraankondiging met het programma van de rit Zuid-Hollandse contrasten gepubliceerd. Daarbij is aangegeven dat doorgang en verdere invulling afhangt van de versoepelingen. Met wat ‘out-of-the-box” denken hebben we samen met het bestuur en de start- en finish locatie een manier gevonden om deze rit door te kunnen laten gaan met een gelimiteerd aantal deelnemers.

Beperkingen
We hebben nog steeds te maken met de covid-19 beperkingen. Zo mag de horeca alleen bezoek op een terras ontvangen, met maximaal 50 personen per terras, binnen een tijdslot van 12.00 en 18.00. Het zijn met name deze beperkingen die een traditionele rit met gezamenlijke start om 10.30 en gezamenlijke borrel aan het slot niet mogelijk maken. Daarom hebben we gekeken wat er wel kan en om toch een rit binnen de beperkingen te kunnen organiseren moeten we het aantal deelnemers limiteren en opdelen in 2 groepen van 50 personen. Zo kunnen circa 50 auto’s meedoen. Uiteraard geldt ook bij deelname aan deze rit de gezondheidseis van geen covid-19 klachten.

Rijden in 2 groepen met een eigen tijdslot
Elke groep krijgt een eigen tijdslot bij de start en voor de borrel. Bij de start is dat voor groep 1 tussen 09.15 – 10.15 en groep 2 tussen 10.15 – 11.15. Ook heeft elke groep weer een tijdslot voor de borrel: groep 1 van 16.00-17.00 en groep 2 van 17.00-18.00.

De start wordt een “Drive-Thru start” vanaf het parkeerterrein. Je komt aanrijden op het parkeerterrein en ontvangt dan een welkomstwoord van de organisator met de laatste instructies en de speech van de voorzitter op papier. Vanuit het Postillion wordt koffie of thee to go en een lunchpakket voor onderweg uitgedeeld. De BMW Roadsterclub heeft besloten het lunchpakket te sponseren, zodat we niet afhankelijk zijn horeca onderweg, voor het geval ze dicht zijn of het erg druk is. Bij de start kan gebruik gemaakt worden van de toiletten van het Postillion.

Aan het slot komt elke groep apart binnen en kan dan in zijn eigen tijdslot meedoen aan de borrel op het terras en de prijs uitreiking. Zo kunnen we toch een rit met een behoorlijk aantal deelnemers organiseren binnen de beperkingen die er zijn.

Procedure inschrijving
De inschrijving zal worden geopend op vrijdag 7 mei om 19.00 uur. Er zullen twee inschrijf formulieren worden geopend, voor groep 1 (vroeg) en voor groep 2 (laat), zodat iedereen zelf zijn keuze kan maken. De equipes van de voorzitter en organisator, vallen ook binnen de limiet van 50 personen en worden direct door de webmaster ingeschreven, zodat deze bij de finish en borrel van beide groepen aanwezig kunnen zijn voor de terug ontvangst, prijsuitreiking en een speech. Op het inschrijfformulier kan de mogelijkheid aangegeven worden “borrel nee”, voor het geval een equipe niet mee wil doen aan de borrel.

Procedure plaatsing
Het inschrijfformulier van elke groep zal een limiet van 35 equipes bevatten, waarbij de plaatsing als volgt zal gaan:
Nummer 1 en 2 betreft de voorzitter en de organisator
Nummer 3 tot en met 25 is definitief geplaatst
Nummer 26 tot en met 35 staat op de reservelijst.

Als er tijdig versoepelingen worden aangekondigd die meer deelnemers mogelijk maken, zal er op maandag 17 mei om 19.00 een update op de website worden geplaatst met meer plaatsingsmogelijkheden. De inschrijving sluit op vrijdag 21 mei om 24:00 of zoveel eerder als vol.

Het plaatsen van deelnemers die op de reservelijst lijst staan gaat als volgt:
Nadat de inschrijving gesloten is (of zoveel eerder als mogelijk) zal de organisator beoordelen of er extra equipes kunnen deelnemen, doordat er equipes zijn met 1 deelnemer of die niet meedoen aan de borrel. Toekennen van de reserveplaatsen vindt plaats binnen een groep o.b.v. volgorde van de reservelijst van dezelfde groep. De organisator zal deelnemers van de reservelijst persoonlijk benaderen indien ze alsnog kunnen worden geplaatst. Indien het aantal deelnemers door versoepelingen kan worden uitgebreid, dan zullen de deelnemers op de reservelijst als eerste worden geplaatst.

Mocht iemand vanwege welke reden dan ook niet mee kunnen doen, dan wordt verzocht dit zo snel mogelijk bij de organisator te melden, ook al is het kort voor de rit, zodat er deelnemers van de reservelijst kunnen doorstromen.

De route

We rijden binnendoor via Zwijndrecht en Rijsoord naar Rotterdam. In Rotterdam rijden we langs de vele landmarks. Een ervaring apart om open te rijden tussen de hoge gebouwen en over de Erasmusbrug! Zo passeren we de Kuip, de Kop van Zuid, Hotel New York, de Erasmusbrug, het oude Scheepvaartkwartier, de Euromast en het Centraal Station.

Verder langs de Kubuswoningen, Station Blaak en de Markthal. Gelegenheid genoeg om even te stoppen en hopelijk wat te drinken, een hapje te eten of even de sfeer van de grote stad op te snuiven, bijvoorbeeld bij Hotel New York of in de Markthal met z’n spectaculaire plafond!

We verlaten Rotterdam over de Maasboulevard en via Ridderkerk gaan we naar het tweede deel van de route: de Alblasserwaard. Vlakbij maar een totaal andere wereld. Een typisch oud Hollands landschap: groene weides met zwart-witte koeien, molens, dorpjes, stroompjes, dijken en polderwegen.

We komen de Alblasserwaard binnen in Alblasserdam, het dorp waar het gebied zijn naam aan ontleent. Vervolgens rijden we langs de Lek richting Kinderdijk met de wereldberoemde molens die op de Unesco werelderfgoed lijst staan. We passeren dorpjes zoals Nieuw-Lekkerland, Brandwijk en Groot Ammers en komen aan in het oude vestingstadje Nieuwpoort. We vervolgen onze weg door de polders via Goudriaan en rijden langs de Graafstroom met de dorpjes Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf. Een groter contrast met vanmorgen is bijna niet mogelijk.

De totale route is ruim 125 km en is goed te doen binnen de tijd, inclusief een paar stops. Er is een hoop te zien; de één houdt meer van de stad; de ander juist van het platteland of de molens. Zowel in Rotterdam als in de Alblasserwaard zit daarom in de route een “short-cut”, waarmee je ongeveer een half uur tijd wint als je ergens wat langer wil stoppen.

Het laatste stukje over de N3 voert ons weer naar onze startlocatie; het Postillion Hotel in Dordrecht. Hier zijn we vanaf 16.00 (groep 1) of 17.00 (groep 2) weer welkom voor de afsluiting van deze afwisselende rit met natuurlijk een drankje en de traditionele bitterballen.

Hopelijk tot ziens op 30 mei,
Wino en Debbie Dorst
Email:

Telefoon: 06-51340264

Start en finish locatie:
De start en finish is bij het Postillion Hotel Dordrecht, Rijksstraatweg 30, 3316 EH Dordrecht, telefoon: 078 – 618 4444.

Let op:
De verkeerssituatie op de N3 en de A16 rondom het Postillion Hotel is gewijzigd. Op de N3 zijn versmalde banen, gelden snelheidsbeperkingen en staan flitspalen. Ook de afrit op de A16 vanaf Rotterdam is onlangs aangepast. Let goed op de borden en rij niet automatisch op je navigatiesysteem.