Club bestuur

Het statutair bestuur van de BMW Roadster Club wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het volledige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Jan BoermanVoorzitter: Jan B. Boerman
E-mail:
Taken:
Algemene zaken, Commissies,
Externe vertegenwoordigingen,
Statuten + huishoudelijk reglement


 

AtieSecretaris: Atie Molenmaker
E-mail:
Taken:
Correspondentie, Ledenbestand
Vergaderstukken, Verslaggeving vergaderingen

 


 
 
Wim
Evenementencoördinator
Binnenland:
Wim van Kampen
E-mail: 
Taken:
Organisatie clubritten in Nederland

  

Jaap

Evenementencoördinator
Buitenland:
Jaap van den Berg
E-mail: 
Taken:
Organisatie Buitenlandreizen

 

Ondersteuning

Marcel
Webmaster: Marcel Neeleman
E-mail:
Taken:
Beheer website

 

 
Yvonne
Foto’s: Yvonne Vergouwe
E-mail:
Taken:
Foto’s, publicatie en archief

 
JohnNierop
Sponsorwerving: John Nierop
E-mail:
Taken:
Sponsorwerving

 

 

Kascommissie:

  • Leden 2019: Theo van Vliet en Hans Beumer
  • Inkomend lid: Paul Raymakers

De club is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27191697 onder de naam BMW Roadsterclub.