Clubbestuur

Het statutair bestuur van de BMW Roadster Club wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het volledige bestuur bestaat uit het statutair bestuur aangevuld met de evenementencoördinatoren.

Voor praktische zaken heeft het bestuur ondersteuning van een webmaster, clubfotograaf en sponsorwerver.

Het financieel beleid van het bestuur wordt jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie.