Lid worden

Het lidmaatschap staat open voor eigenaren van een BMW Z roadster. Het lidmaatschap van de BMW Roadster Club kost €80,00 per kalenderjaar. Er wordt éénmalig €15,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij aanmelding na 1 juli bedraagt de contributie 50% van de jaarcontributie voor het resterende deel van het jaar.

Indien u lid wilt worden van de BMW Roadster Club dan kunt u het inschrijfformulier invullen. Maakt u bij aanmelding nog geen geld over, maar wacht u even tot u de factuur per e-mail ontvangt.

Wilt u eerst een keer ervaren hoe de sfeer is in onze club en meerijden tijdens een evenement? Dan kunt u éénmalig inschrijven als gast tegen een vergoeding van € 30,00 per equipe van 2 personen, of € 15,00 voor 1 persoon, middels het Inschrijfformulier Gastrijders. Als u zich binnen een maand na deelname aan een rit aanmeldt als lid, worden de kosten van de individuele rit in mindering gebracht op de verschuldigde contributie.

In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de verschillende opties en bijbehorende contributie en kosten.

Inschrijving Contributie Inschrijfgeld Gastrit Totaal
Nieuw lid
standaard
€80,00 €15,00 n.v.t. €95,00
Nieuw lid
na 1 juli
€40,00 €15,00 n.v.t. €55,00
Gastrijder
eenmalig
n.v.t. n.v.t. €30,00 €30,00
Gastrijder
lid binnen 1 maand
€50,00 €15,00  €30,00 €95,00
Gastrijder
lid binnen 1 maand
na 1 juli
€10,00 €15,00 €30,00 €55,00

 
BMW-dealers kunnen een bedrijfslidmaatschap afsluiten voor 3 auto’s (eigen auto’s of klanten). Neemt u hiervoor per e-mail contact op met
Het bedrijfslidmaatschap van de BMW Roadster Club kost € 175,- per kalenderjaar. Er wordt eenmalig € 20,- administratiekosten in rekening gebracht.

Een bedrijfslidmaatschap is te combineren met een banner op de startpagina. Het totaal bedrag per jaar komt dan op € 350,-.