Huishoudelijk Reglement

De club beschikt naast de statuten over een huishoudelijk reglement.
Hieronder vind u de link naar het geldend reglement zoals vastgesteld in de ALV van 2015.
Het huishoudelijk reglement is geactualiseerd op 01 september 2016.

Huishoudelijk reglement