Bestuur

Het bestuur en ondersteuning

Het bestuur van BMW Roadster Club is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en voor het goed functioneren van de vereniging. Het vergadert 2 keer per jaar, of meer wanneer het bestuur dat nodig acht. Eén keer ter afsluiting van het jaar en eenmaal ter voorbereiding van het nieuwe jaar en de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Het bestuur van de BMW Roadsterclub wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, aangevuld met de evenementencoördinatoren, één voor de coördinatie van binnenlandse ritten en één voor de meerdaagse buitenlandse ritten.

Voor praktische zaken heeft het bestuur ondersteuning van een webmaster, clubfotograaf en beheerder sociale media (i.e. Facebook pagina "BMW Roadsterritjes").

Het financieel beleid van het bestuur wordt jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie.

Het bestuur


Wino_Dorst_vz.jpg
Wino Dorst

Voorzitter

Taken:

 • Algemene zaken
 • Organisatie Algemene en eventule Leden Vergaderingen
 • Commissies
 • Externe vertegenwoordigingen
 • Statuten + huishoudelijk reglement
 • Implementatie Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR)

MAIL


Atie_Molenmaker.jpg
Atie Molenmaker

Secretaris

Taken

 • Correspondentie
 • Beheer ledenbestand
 • Verzorgen vergaderstukken
 • Verslaggeving vergaderingen

MAIL


Paul-Hoogveld_1.jpg
Paul Hoogveld

Penningmeester

Taken:

 • Opstelling financieel jaarverslag
 • Opstelling jaarlijkse begroting
 • Boekhouding
 • Facturering
 • Beheer sponsoren 

MAIL


Arjan_van_den_Hoogen.jpg
Arjan van den Hoogen

Evenementen Coördinator Binnenland 

Taken:

MAIL


Rik_Lammertse_2a.jpg
Rik Lammertse

Evenementen Coördinator Buitenland

Taken:

 • Coördinatie meerdaagse clubritten buitenland
 • Regelen reisbegeleiding vanuit de club
 • Afstemming met een bij de ANVR aangesloten reisorganisatie
 • Beheer document "Aandachtspunten Organisatie Evenementen Buitenland" (AOE-Bu)

MAIL


Ondersteuning van het bestuur

Sjaak_en_Yvonne_in_de_Z3.jpg
Yvonne Vergouwe

Clubfotograaf

Taken:

 • Fotograveren bij evenementen
 • Publicatie foto’s op website en Facebook
 • Beheer fotoarchief

MAIL


Jeroen-Hamelinck-1024x1008.png
Jeroen Hamelinck

Beheerder Facebook

Taken:

MAIL


Arjan_van_den_Hoogen_2.jpg
Arjan van den Hoogen

Webmaster

Taken:

 • Beheer website
 • Content beheer 

MAIL

Onze sponsoren