Details van het Lidmaatschap

Doelgroep 
Het lidmaatschap staat open voor liefhebbers van en rijders met een BMW Roadster of Alpina variant. Een BMW Roadster is een 2-zitter Cabrio. Denk daarbij aan de BMW Z1, Z3, Z4 en de wonderschone Z8 of de iconische 507. Vergeet ook de nieuwe BMW I8 Roadster of de Alpina variant van de Z1, Z4 of Z8 niet.

Contributie
Het lidmaatschap van de BMW Roadsterclub kost netto €80,00 in 2024. Er wordt éénmalig €15,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij aanmelding na 1 juli bedraagt de contributie 50% van de jaarcontributie voor het resterende deel van het jaar.
Indien u lid wilt worden van de BMW Roadsterclub dan kunt u zich online inschrijven en dient u direct het inschrijfgeld via IDEAL/Creditcard te voldoen. U dient daarbij akkoord te gaan met het Huishoudelijk Reglement en met het Privacy beleid van de vereniging.

DISCLAIMER: Mocht na de Algemene Ledenvergadering, die meestal plaats vindt in het begin van het jaar, de contributie worden verhoogd dan kan een naheffing op de reeds betaalde contributie worden gevraagd.

  

tabel_contributie_lid.jpg

Eenmalig meerijden
Wilt u eerst een keer ervaren hoe de sfeer is in onze club en meerijden tijdens een tourrit? Dan kunt u éénmalig inschrijven als gast tegen een vergoeding van € 40,00 per equipe, direct te voldoen bij online inschrijving van een tourrit, dus niet via aanmelding als lid.
Als u zich binnen een maand na deelname aan een tourrit aanmeldt als lid, worden de kosten van de tourrit waar u als gastrijder aan deelnam in mindering gebracht op de verschuldigde contributie.

  

tabel_contributie_lid.jpg

  

Aanmelding via de website
Lid worden bij de BMW Roadsterclub kan alleen door via deze site u aan te melden. U wordt gevraagd om daarbij direct via IDEAL uw contributie en inschrijfgeld te voldoen. Als u dat doet kunt u overigens ook met uw Creditcard betalen. Dit is speciaal voor onze buitenlandse leden.
Uw lidmaatschap gaat na betaling direct in en u kunt inloggen op de website en inschrijven op onze evenementen. 

Opzegging
Neem er nota van dat bij niet tijdige opzegging van het lidmaatschap (i.e. vóór 1 december van het lopende kalanderjaar) dit stilzwijgend met een jaar wordt verlengd. Zie daarvoor ook de webpagina "Opzeggen Lidmaatschap".

Ledenplafond
Vanaf het kalenderjaar 2024 heeft de BMW Roadsterclub een ledenplafond (280 leden) ingericht. Als dat plafond is bereikt dan kunt u zich alleen nog aanmelden als Aspirant lid door betaling van alleen het inschrijfgeld. U betaalt het inschrijfgeld van €15 direct bij de inschrijving op de website via IDEAL/Creditcard.  U dient daarbij akkoord te gaan met het Huishoudelijk Reglement en met het Privacy beleid van de vereniging.
Op basis van de volgorde van aanmelding wordt u lid in het komend jaar. U zult in januari een verzoek ontvangen om uw lidmaatschap te activeren en de contributie te voldoen. Vanaf dat moment kunt u inloggen op de website en inschrijven op onze evenementen.

   

tabel_contributie_aspirant_lid.jpg

Onze sponsoren