Statuten en Huishoudelijk Reglement

De statuten van de BMW Roadsterclub zijn aangepast conform de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze statuten zijn in de Algemene LedenVergadering (ALV) van 5 februari 2023 goedgekeurd.


De club beschikt naast de statuten over een Huishoudelijk Reglement.  Het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld in de ALV op 5 februari 2023, met aanvulling vastgesteld in de Bijzondere Algemene Vergadering (BAV) op 26 maart 2023.Onze sponsoren